Sammankoppling är processen att sammanfoga två strängar för att bilda en större. Vanligtvis är minst en av dessa strängar en variabel. Du kan gå med i användarinmatning för att skapa en hälsning eller ett värde från en databas för att visa någons fullständiga namn.

Python tillhandahåller olika sätt att sammanfoga strängar, var och en med olika fördelar. Här är vad du behöver veta om sammanlänkning av strängar i Python.

Hur man sammanfogar strängar i python

Python tillhandahåller flera sätt att sammanfoga strängar. Här är de fyra vanligaste: tre operatörer och en funktion. Du kan använda joinfunktionen eller någon av operatorerna +, % eller *. Var och en har sina egna användningsområden beroende på dina omständigheter.

1. Använda operatören +

Du kan använda operatorn + för att lägga till två tal, men du kan också använda den för att sammanfoga två strängar. Här är ett grundläggande exempel som visar hur du gör detta.

2. Använda metoden Join().

Join-metoden är en av Pythons mest användbara inbyggda funktioner. Detta gäller bara för strängar, så du kan inte använda det för att lägga till numeriska värden. När du vill sammanfoga en uppsättning strängar däremellan med samma sträng måste du använda joinmetoden: separator. Separatorn kan vara vilken giltig sträng som helst, inklusive den tomma strängen.

3. Använda % Operator

Operatorn % formaterar en sträng, men i sin enklaste form fungerar den som ett sammanfogningsverktyg. Du kan använda platshållaren %s för att ersätta strängar och effektivt sammanfoga dem.

Python 3 introducerade en ny funktion för strängformatering: formatmetoden. Det fungerar på liknande sätt och ersätter platshållare för värden i en större sträng, och du kan också använda det för grundläggande sammanlänkning.

4. Använd *operator

Operatorn * tillhandahåller ett annat sätt att sammanfoga strängar, för mycket specifika fall. Denna operatör upprepar en sträng ett visst antal gånger.

Sammanfoga textsträngar med Python-sammansättning

Python är ett kraftfullt språk eftersom det har inbyggda operatorer och metoder för många vanliga operationer. Genom att bemästra dessa kan du använda den som passar bäst för vilken situation du än befinner dig i.

Strängformatering är en grundläggande del av programmering i Python. Det finns många Python-kurser tillgängliga för att hjälpa blivande programmerare att lära sig grunderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *